Slå vakt om öppenheten

[Swedish]

Slå vakt om öppenheten

En internationell vecka för "whistleblowing" 1-7 juni 2015

Utan öppenhet, ingen demokrati

I första veckan av juni kommer vi i många land att arrangera "Slå vakt om öppenheten", för att utveckla en kultur av öppenhet såväl som säkerhet för dem som tar en risk att avslöja det, som myndigheter vill hålla dolt. Demokrati vilar på informerat samtycke, men detta är inte möjligt när avgörande politiska beslut (ibland olagliga sådana) hålls dolda för befolkningen. Läckor är avgörande för att avslöja. Vi måste avslöja vital information relaterat till brott mot mänskliga rättigheter, maktmissbruk, miljösynder, medborgerliga fri- och rättigheter och krig. Vi måste stå upp för en fri press, individens integritet, rättsstat och rättssäkerhet. Vi måste avslöja maktens dolda spel och avslöja öppen information som befolkningen har rätt till. Att förfölja journalister och whistleblowers är olagligt och måste bekämpas. Medan odemokratiska auktoriteter frodas i den hemliga världen, för vi fram läckan (the whistleblower) till det främsta ledet av det folkliga medvetandet för att uppmuntra till ett avslöjande av maktens dokument som inte tål dagens ljus.

Initiera "Slå vakt om öppenheten" aktiviteter där du bor.

Se www.standupfortruth.org

Initiativtagare: ExposeFacts; Freedom of the Press Foundation; International Modern Media Institute; Networkers SouthNorth; RootsAction.org;

Stödmedlem: Daniel Ellsberg