Stå opp for sannheten

[Norwegian]

Stå opp for sannheten

Internasjonal uke for å styrke varslere
1-7 juni 2015

Demokratiet trenger folk som tør å si sannheten

I uken 1-7 juni 2015 vil deltakere fra mange land aksjonere under mottoet ”Stå opp for sannheten.” Vi arbeider for å styrke åpenhet og sannhet i samfunnslivet, og å sikre trygghet for mennesker som velger å stå frem offentlig med viktige informasjon som myndigheter og maktinstitusjoner ønsker å holde skjult.

All demokrati er avhengig av støtte i en godt informert befolkning. Dette er ikke mulig når vesentlige (og noen ganger ulovlige) politiske avgjørelser holdes skjult for offentligheten. Varslere (whistleblowers) er avgjørende hvis man ønsker å avsløre dette. Varslere setter lys på menneskerettsbrudd, bedrifters overgrep, miljø, sivile rettigheter og krig.

Vi vil stå opp for en fri presse, individets frihet, åpenhet i politikk og næringsliv, rettssikkerhet, likhet for loven, og åpenhet om informasjoner som offentligheten burde ha tilgang til.  Forfølgelse av varslere og journalister er ulovlig og totalt uakseptabelt.

Mens udemokratiske myndigheter trives i skyggen av hemmelighold, vil vi bringe varslere og deres betydning for demokratiet ut og fram i lyset. I aksjonsuken vil vi gjennom forskjellige aksjoner oppmuntre folk til å snakke om og dokumentere saker der myndigheter og selskaper gjør ting som ikke tåler dagens lys.

Ta initiativ til ”Stå opp for sannheten” der du bor! Mer info på StandUpForTruth.org.

Initiativet er tatt av:
ExposeFacts
Freedom of the Press Foundation
International Modern Media Institute
Networkers SouthNorth
RootsAction.org

og støttes av:
Daniel Ellsberg
+ en rekke andre som vi ønsker å mobilisere fram mot aksjonsuka