STAND UP VOOR WAARHEID

[Dutch]

*STAND UP FOR TRUTH!*
STAND UP VOOR WAARHEID

Een internationale week ter ondersteuning van klokkenluiders.

1 t/m 7 juni 2015

*Democratie heeft klokkenluiders nodig!*

In vele landen plannen mensen ‘Stand Up For Truth’-activiteiten voor de week van 1 t/m 7 juni 2015, om de samenleving te bewegen richting een cultuur van openheid en waarheid en ook veiligheid voor degenen die het risico nemen om in het belang van het publiek informatie te openbaren die de autoriteiten geheim willen houden.

Democratie is gebaseerd op een geïnformeerd publiek. Dit is niet mogelijk wanneer cruciaal (en soms illegaal) overheidsbeleid geheim wordt gehouden voor het volk. Klokkenluiden is essentieel voor het openbaren van dit soort beleid: het openbaren van belangrijke informatie op het gebied van mensenrechtenschendingen, mismanagement bij (grote) bedrijven, het milieu, burgerrechten en oorlog.

We moeten de persvrijheid, individuele privacy, transparantie bij overheden en bedrijven, een eerlijke rechtsgang en de rechtstaat verdedigen terwijl we proberen om officiële informatie te openbaren waarvan het volk het recht heeft het te weten. Vervolging van klokkenluiders en journalisten is onrechtmatig en zou ook als zodanig moeten worden bestreden.

Waar ondemocratische autoriteiten gedijen op geheimhouding, moeten wij juist klokkenluiders steunen, hun openbaringen bij het publiek onder de aandacht brengen en het lekken van documenten met betrekking tot overheids- of bedrijfsbeleid dat het daglicht niet kan verdragen breed aanmoedigen. Klokkenluiders verdienen onze steun.

Start a.u.b. Stand Up For Truth-activiteiten in de plaats waar u woont!

*StandUpForTruth.org*

*Initiatiefnemers:*
ExposeFacts
Freedom of the Press Foundation
International Modern Media Institute
Networkers SouthNorth
RootsAction.org

*Daniel Ellsberg*
(De klokkenluider die ontdekte dat de Amerikaanse bevolking jarenlang was voorgelogen over de Vietnam-oorlog, en geheime documenten, de zgn. Pentagon papers (waaruit bleek dat de Amerikaanse overheid wist dat de oorlog niet gewonnen kon worden, en dat er veel meer slachtoffers waren dan openlijk werd toegegeven) naar de New York Times lekte.)