Bangkit untuk Kebenaran

[Indonesian]

Bangkit untuk Kebenaran (Stand Up for Truth)

Pekan Internasional untuk Mendukung Pengungkapan Kebenaran (Whistleblowing)

1 – 7 Juni 2015

*Demokrasi membutuhkan kebenaran disampaikan*

Warga di banyak negara akan menyelenggarakan kegiatan Bangkit untuk Kebenaran (Stand Up for Truth) selama sepekan dari tanggal 1-7 Juni 2015 dalam rangka mendorong budaya keterbukaan dan kebenaran sebagai wujud jaminan rasa aman kepada mereka yang berani mengambil resiko untuk menyingkap informasi yang oleh otoritas ingin tetap disembunyikan.

Demokrasi berlandaskan kepada persetujuan dari yang diperintah berdasarkan informasi yang jelas. Hal ini tidak dimungkinkan ketika kebijakan pemerintah yang krusial (dan terkadang ilegal) tetap disembunyikan dari publik. Peniupan peluit atau pengungkapan kebenaran (whistleblowing) sangat penting untuk mengawal berbagai kebijakan dalam keterbukaan: yang kerap menerpa pada informasi kunci terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran aktivitas korporasi, lingkungan, kebebasan sipil, dan perang.

Kita harus bangkit bersama untuk kebebasan pers, privasi individu, transparansi pemerintah dan korporasi, baik dalam proses hukum maupun aturan hukum dalam rangka mengungkap informasi resmi yang menjadi hak publik. Penuntutan terhadap para peniup peluit (whistleblowers) dan jurnalis itu tidak dibenarkan dan harus ditentang.

Saat otoritas yang tidak demokratis tumbuh dalam kerahasiaan, kita harus menjadikan aktivitas peniup peluit sebagai kesadaran publik yang utama— sebagai bagian dari proses yang lebih luas untuk mendorong upaya merilis dokumen pemerintah dan kegiatan korporasi yang tidak bisa terungkap tanpa aksi nyata.

Mari berinisiatif dalam aksi Bangkit untuk Kebenaran (Stand Up for Truth) di tempat tinggalmu masing-masing.

Stå opp for sannheten

[Norwegian]

Stå opp for sannheten

Internasjonal uke for å styrke varslere
1-7 juni 2015

Demokratiet trenger folk som tør å si sannheten

I uken 1-7 juni 2015 vil deltakere fra mange land aksjonere under mottoet ”Stå opp for sannheten.” Vi arbeider for å styrke åpenhet og sannhet i samfunnslivet, og å sikre trygghet for mennesker som velger å stå frem offentlig med viktige informasjon som myndigheter og maktinstitusjoner ønsker å holde skjult.

All demokrati er avhengig av støtte i en godt informert befolkning. Dette er ikke mulig når vesentlige (og noen ganger ulovlige) politiske avgjørelser holdes skjult for offentligheten. Varslere (whistleblowers) er avgjørende hvis man ønsker å avsløre dette. Varslere setter lys på menneskerettsbrudd, bedrifters overgrep, miljø, sivile rettigheter og krig.

Vi vil stå opp for en fri presse, individets frihet, åpenhet i politikk og næringsliv, rettssikkerhet, likhet for loven, og åpenhet om informasjoner som offentligheten burde ha tilgang til.  Forfølgelse av varslere og journalister er ulovlig og totalt uakseptabelt.

Mens udemokratiske myndigheter trives i skyggen av hemmelighold, vil vi bringe varslere og deres betydning for demokratiet ut og fram i lyset. I aksjonsuken vil vi gjennom forskjellige aksjoner oppmuntre folk til å snakke om og dokumentere saker der myndigheter og selskaper gjør ting som ikke tåler dagens lys.

Ta initiativ til ”Stå opp for sannheten” der du bor! Mer info på StandUpForTruth.org.

Slå vakt om öppenheten

[Swedish]

Slå vakt om öppenheten

En internationell vecka för "whistleblowing" 1-7 juni 2015

Utan öppenhet, ingen demokrati

I första veckan av juni kommer vi i många land att arrangera "Slå vakt om öppenheten", för att utveckla en kultur av öppenhet såväl som säkerhet för dem som tar en risk att avslöja det, som myndigheter vill hålla dolt. Demokrati vilar på informerat samtycke, men detta är inte möjligt när avgörande politiska beslut (ibland olagliga sådana) hålls dolda för befolkningen. Läckor är avgörande för att avslöja. Vi måste avslöja vital information relaterat till brott mot mänskliga rättigheter, maktmissbruk, miljösynder, medborgerliga fri- och rättigheter och krig. Vi måste stå upp för en fri press, individens integritet, rättsstat och rättssäkerhet. Vi måste avslöja maktens dolda spel och avslöja öppen information som befolkningen har rätt till. Att förfölja journalister och whistleblowers är olagligt och måste bekämpas. Medan odemokratiska auktoriteter frodas i den hemliga världen, för vi fram läckan (the whistleblower) till det främsta ledet av det folkliga medvetandet för att uppmuntra till ett avslöjande av maktens dokument som inte tål dagens ljus.

Initiera "Slå vakt om öppenheten" aktiviteter där du bor.

Alziamoci per la verità

[Italian]

Stand up for Truth

Alziamoci per la veritàUna settimana internazionale a favore del whistleblowing

Giugno 1-7, 2015

La democrazia ha bisogno di verità.

In molte nazioni saranno organizzate attività in occasione della settimana di mobilitazione per la verità (Stand Up for Truth) che si terrà dal 1 al 7 Giugno 2015 per promuovere una cultura di apertura e verità, ma anche di sicurezza per coloro che accettano di prendersi il rischio di diffondere informazioni che le autorità vorrebbero rimanessero nascoste. La democrazia è basata sul consenso dei governati. Questo non è possibile quando politiche cruciali (ed alle volte illegali) rimangono nascoste al pubblico. Il whistleblowing è essenziale per portare alla luce tali politiche: informazioni cruciali riguardo le violazioni di diritti umani, misfatti in ambito aziendale, ambientale, libertà civili e di guerra.

Dobbiamo mobilitarci per una stampa libera, privacy personale, trasparenza aziendale e governativa, giuste leggi e processi poiché cerchiamo di rivelare informazioni ufficiali che il pubblico ha il diritto di sapere. La persecuzione dei whistleblower e dei giornalisti è illegittima ed essendo tale dobbiamo opporci ad essa.

Se le autorità non democratiche vivono nel segreto, dobbiamo portare il whistleblowing alla ribalta della coscienza pubblica - in un processo che possa incoraggiare ampiamente il diffondersi di documentazione e informazioni governative e aziendali che non sopportano di essere esposte alla luce del giorno.

Vi invitiamo fortemente ad avviare attività di mobilitazione per la verità (Stand Up for Truth) anche nella vostra zona.

StandUpForTruth.org

Gerçek için ayağa kalk

[Turkish]

Gerçek için ayağa kalk

Whistleblowing* (ihbar etme) uluslararası destek haftası

1-7 Haziran 2015

Demokrasinin gerçeğin söylenmesine ihtiyacı var

Bir çok ülkede insanlar 1-7 Haziran 2015 haftası boyunca Gerçek için Ayağa Kalk etkinlikleri düzenleyecekler – dürüst ve açık bir kültüre doğru ilerlemek için, otoritelerin gizli tutmak istedikleri bilgileri “ihbar etme” riski alanların güvenliği için yapılacak bu.

Demokrasi, yönetilenin bilgilendirilmiş rızasına dayanır. Bu durum, bazı çok önemli (bazen de yasa dışı) devlet politikalarının halktan saklanmasıyla mümkün olamaz. Whistleblowing (ihbar etme), bu tür politikaların açığa çıkması için gereklidir: insan hakları ihlalleriyle, kurumsal görevi kötüye kullanmayla, çevreyle, sivil özgürlüklerle ve savaşla ilgili önemli bilgilerin açıklanması gereklidir.

Özgür basın, kişisel mahremiyet, hükümet ve şirket şeffaflığı, yasalar ve süreçleri hakkında kamunun bilmeye hakkı olan resmi bilgilerin ortaya çıkarılması haklarını savunmalıyız. İhbar edenlere (whistleblower) ve gazetecilere yapılan zulüm yasa dışıdır ve buna karşı çıkılmalıdır.

Demokratik olmayan otorite gizlilikle büyürken, bilgi sızdırmayı kamu bilinci için ön plana getirmeliyiz – bunu, gün ışığına çıkmaya dayanamayacak hükümet ve şirket eylemlerinin belgelerinin yayınlanması için geniş çaplı yüreklendirme süreciyle yapmalıyız.

Lütfen yaşadığınız yerde Gerçek için Ayağa Kalk etkinlikleri başlatınız.

*Whistleblowing, henüz Türkçe’de yerleşik bir kavram değildir. Whistleblowing, etik ve yasal olmayan uygulamaların bildirilmesi anlamına gelen ve eylemsel olarak ihbar etmek, ifşa etmek, afişe etmek gibi Türkçe kavramları kapsayan bir eylemdir.

Ξεσηκωθείτε για την Αλήθεια

[Greek]

Η Δημοκρατία χρειάζεται να λες την αλήθεια

Άνθρωποι σε πολλές χώρες θα πραγματοποιήσουν δραστηριότητες «Ξεσηκωθείτε για την αλήθεια» κατά τη διάρκεια της εβδομάδας 1 - 7 Ιουνίου 2015 – με στόχο να προχωρήσουμε προς μια κουλτούρα ειλικρίνειας και αλήθειας καθώς και να εξασφαλίσουμε ασφάλεια για εκείνους που παίρνουν το ρίσκο της αποκάλυψης πληροφοριών που οι αρχές θέλουν να κρατήσουν κρυφές.

Η δημοκρατία βασίζεται στην εν επιγνώσει συναίνεση των κυβερνωμένων. Αυτό δεν είναι δυνατό όταν κρίσιμες (και μερικές φορές παράνομες) κρατικές πολιτικές παραμένουν κρυμμένες από το κοινό. Η καταγγελία είναι απαραίτητη για να έρθουν αυτές οι πολιτικές στο φως: εκθέτοντας βασικές πληροφορίες σχετικά με τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την εταιρική κακοδιαχείριση, το περιβάλλον, τις πολιτικές ελευθερίες και τον πόλεμο.

Πρέπει να ξεσηκωθούμε και να δώσουμε μάχη για ελεύθερο Τύπο, την ιδιωτική ζωή του ατόμου, την κυβερνητική και εταιρική διαφάνεια και το κράτος δικαίου καθώς επιδιώκουμε να αποκαλύψουμε επίσημες πληροφορίες που το κοινό έχει δικαίωμα να γνωρίζει. Οι διώξεις των καταγγελλόντων και των δημοσιογράφων είναι παράνομες και πρέπει να απορριφθούν ως τέτοιες.

Καθώς η αντιδημοκρατική αρχή ευδοκιμεί περί απορρήτου, πρέπει να φέρουμε την καταγγελία δυσλειτουργιών στο προσκήνιο της δημόσιας συνείδησης - σε μια διαδικασία που θα ενθαρρύνει σε μεγάλο βαθμό την δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με τις κυβερνητικές και εταιρικές πράξεις που δεν μπορούν να αντέξουν το φως της ημέρας.

Σας παρακαλούμε, ξεκινήστε δραστηριότητες «Ξεσηκωθείτε για την Αλήθεια» όπου ζείτε.

დავდგეთ სიმართლის მხარეს

[Georgian]

დავდგეთ სიმართლის მხარეს

სიმართლის მხარდაჭერის საერთაშორისო კვირეული

1-7 ივნისი 2015

დემოკრატია მოითხოვს სიმართლეს.

2015 წლის 1-7 ივნისში სხვადასხვა ქვეყნის მოქალაქეები გამოვლენ სიმართლის მხარდასაჭერად, რათა ხელი შეეწყოს კულტურულ ურთიერთობებს და ასევე დაცული იყოს იმ ადამიანთა უსაფრთხოება, რომელებიც არ ერიდებიან ხელისუფლების მიერ დაფარული ინფორმაციის გამოაშკარავებას.

დემოკრატია იმართება მთავრობის სურვილების მიხედვით. ეს კი ყოვლად დაუშვებელია მაშინ, როდესაც მკაცრი და (ზოგჯერ არალეგალური) სამთავრობო გადაწყვეტილებები რჩება საზოგადოებისგან დაფარული.

სიმართლის ქადაგება მნიშვნელოვანია, რათა დღის სინათლეზე გამოვიტანოთ ისეთი ქმედებები, როგორიცაა ადამიანთა უფლებების დარღვევა, ბოროტმოქმედება, გარემოს დაცვის პრობლემები, სამოქალაქო უფლებები და ომი.

ჩვენ მხარი უნდა დავუჭიროთ პრესისა და პიროვნების თავისუფლებას, მთავრობის გამჭვირვალობას კანონის ფარგლებში. ჩვენ ვცდილობთ გამომჟღავნდეს ის ოფიცილაური ინფორმაცია, რისი ცოდნის უფლებაც აქვს საზოგადოებას. მამხილებელთა და ჟურნალისტთა დევნა არალეგიტიმურია და საჭიროა ამის აღმოფხვრა. მიუხედავად იმისა, რომ არადემოკრატიული მთავრობა ჯერ კიდევ განაგრძობს არსებობას. ამიტომ მამხილებელი ბერკეტი ერთადერთი საშუალებაა საზოგადოების ცნობიერების ასამაღლებლად. ეს არის პროცესი, როდესაც აქამდე ყველა დაფარული სამხილი თუ დოკუმენტაცია, არასწორი ქმედება უნდა გამომზეურდეს.

გთხოვთ, მხარი დაუჭირეთ სიმართლეს იქ, სადაც თქვენ ცხოვრობთ.

STAND UP VOOR WAARHEID

[Dutch]

*STAND UP FOR TRUTH!*
STAND UP VOOR WAARHEID

Een internationale week ter ondersteuning van klokkenluiders.

1 t/m 7 juni 2015

*Democratie heeft klokkenluiders nodig!*

In vele landen plannen mensen ‘Stand Up For Truth’-activiteiten voor de week van 1 t/m 7 juni 2015, om de samenleving te bewegen richting een cultuur van openheid en waarheid en ook veiligheid voor degenen die het risico nemen om in het belang van het publiek informatie te openbaren die de autoriteiten geheim willen houden.

Democratie is gebaseerd op een geïnformeerd publiek. Dit is niet mogelijk wanneer cruciaal (en soms illegaal) overheidsbeleid geheim wordt gehouden voor het volk. Klokkenluiden is essentieel voor het openbaren van dit soort beleid: het openbaren van belangrijke informatie op het gebied van mensenrechtenschendingen, mismanagement bij (grote) bedrijven, het milieu, burgerrechten en oorlog.

We moeten de persvrijheid, individuele privacy, transparantie bij overheden en bedrijven, een eerlijke rechtsgang en de rechtstaat verdedigen terwijl we proberen om officiële informatie te openbaren waarvan het volk het recht heeft het te weten. Vervolging van klokkenluiders en journalisten is onrechtmatig en zou ook als zodanig moeten worden bestreden.

Waar ondemocratische autoriteiten gedijen op geheimhouding, moeten wij juist klokkenluiders steunen, hun openbaringen bij het publiek onder de aandacht brengen en het lekken van documenten met betrekking tot overheids- of bedrijfsbeleid dat het daglicht niet kan verdragen breed aanmoedigen. Klokkenluiders verdienen onze steun.

Start a.u.b. Stand Up For Truth-activiteiten in de plaats waar u woont!

Stöndum með sannleikanum

[Icelandic]

Stöndum með sannleikanum

Alþjóðleg vika til stuðnings uppljóstrana

1-7 júní, 2015

Lýðræði þarfnast sannra upplýsinga

Fólk frá mörgum löndum munu standa að framtaki vegna Stöndum með sannleikanum vikuna 1.-7. júní 2015 - til að vinna að opnara og heiðarlegara samfélagi sem og öryggi þeirra sem taka áhættu til að koma á framfæri upplýsingum sem yfirvöld vilja hylja.

Lýðræði er byggt á upplýstu samþykki borgaranna. Það er ekki fyrir hendi þegar mikilvægar (og stundum ólöglegar) stefnur ríkisstjórna eru huldar almenningi. Uppljóstranir eru nauðsynlegar til þess að draga slíkar stefnur fram í dagsljósið: afhjúpun lykil upplýsinga er varða mannréttindabrot, afglöp fyrirtækja, umhverfismál, borgaraleg réttindi og stríð.

Við verðum að standa með frjálsum fjölmiðlum, friðhelgi einkalífs, gegnsæi í ríkis- og einkarekstri, réttlátri málsmeðferð og réttarríkinu þegar við leitumst eftir því að afhjúpa upplýsingar sem almenningur á rétt á. Ofsóknir í garð uppljóstrara og blaðamanna eru ólögmætar og þær verður að hindra.
Ólýðræðislegt vald nærist á leynd, en við ættum að draga uppljóstranir fram í hina samfélagslegu meðvitund - í ferli sem hvetur til opinberunnar gagna sem sýna hegðun ríkisstjórna og fyrirtækja sem þolir ekki dagsljósið.

Taktu þátt í framtakinu Stöndum með sannleikanum þar sem þú býrð.

ยืนหยัดเพื่อความจริง

[Thai]

ยืนหยัดเพื่อความจริง (Stand Up For Truth)

สัปดาห์นานาชาติเพื่อสนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Whistleblowing)

วันที่ 1-7 กรกฎาคม 2558

ประชาธิปไตยต้องอาศัยการเล่าความจริง

ประชาชนในหลากหลายประเทศจะจัดกิจกรรมชื่อว่า ยืนหยัดเพื่อความจริง (Stand Up For Truth) ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคม 2015 เพี่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมแห่งความโปร่งใสและความจริง และการปกป้องคุ้มครองผู้มีความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลที่ผู้มีอำนาจต้องการปิดบัง

ประชาธิปไตยวางอยู่บนพื้นฐานของความยินยอมจากประชาชน สิ่งนี้เป็นไปไม่ได้เลยหากนโยบายที่สำคัญอย่างยิ่ง (และบางครั้งก็ผิดกฎหมาย) ของรัฐบาล ยังถูกปิดซ่อนให้พ้นตาสาธารณชน การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะถือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็น เนื่องจากเป็นการนำนโยบายดังกล่าวออกมาสู่ที่แจ้ง กล่าวคือ เป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน การทุจริตของบรรษัทเอกชน สิ่งแวดล้อม เสรีภาพพลเมือง และการทำสงคราม

เราต้องลุกขึ้นเรียกร้องเสรีภาพสื่อ ความเป็นส่วนตัวของปัจเจกบุคคล ความโปร่งใสของรัฐบาล และบรรษัทธุรกิจ รวมทั้งต้องจัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายตามหลักนิติธรรม เนื่องจากเราต้องเปิดเผยข้อมูลทางการซึ่งสาธารณชนมีสิทธิ์ได้รับรู้ การทำร้ายข่มเหงนักข่าวและผู้เปิดเผยข้อมูลจัดเป็นเรื่องไร้ความชอบธรรม และสมควรถูกต่อต้านเนื่องจากไม่ชอบธรรม

เมื่อผู้มีอำนาจที่ไร้ความเป็นประชาธิปไตยเจริญงอกงามขึ้นได้เพราะเก็บงำการประพฤติมิชอบของตนเป็นความลับ เราจึงควรผลักดันเรื่องการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นวาระสำคัญอันดับต้น ๆ ในตระหนักสำนึกของสาธารณชน โดยทำผ่านกระบวนการกระตุ้นส่งเสริมให้เปิดเผยเอกสารเกี่ยวกับการกระทำของรัฐบาล และบรรษัท ที่ไม่อาจทนทานอยู่ได้ภายใต้แสงไฟของสาธารณชน

โปรดริเริ่มกิจกรรมลุกขึ้นเพื่อความถูกต้อง ในสังคมของท่าน

Pages

Subscribe to Stand Up For Truth RSS